Quyết định số 111/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành
Số/Ký hiệu: 111/2008/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/08/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 111/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành được ban hành ngày 15/08/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 111/2008/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 111/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ