Quyết định số 37/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
Số/Ký hiệu: 37/2008/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/3/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 37/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 được ban hành ngày 12/3/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 37/2008/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 37/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ