Quyết định số 148/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải
Số/Ký hiệu: 148/2008/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/11/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 148/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải được ban hành ngày 20/11/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 148/2008/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 148/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ