Quyết định số 01/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành Quy định tạm thời về việc sử dụng cọc nhựa dùng để phân làn xe và cảnh báo an toàn giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 01/2008/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 28/01/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 01/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành Quy định tạm thời về việc sử dụng cọc nhựa dùng để phân làn xe và cảnh báo an toàn giao thông đường bộ được ban hành ngày 28/01/2008 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 01/2008/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 01/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải