Quyết định số 91/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 91/2008/QĐ-TTG Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 10/7/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 91/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được ban hành ngày 10/7/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 91/2008/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 91/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ