Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Về thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2007
Số/Ký hiệu: 19/2007/CT-UBND Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 16/07/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Về thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2007 được ban hành ngày 16/07/2007 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Chỉ thị 19/2007/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh