Chỉ thị số 11/2007/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về việc kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong hoạt động vận tải.
Số/Ký hiệu: 11/2007/CT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 20/08/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 11/2007/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về việc kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong hoạt động vận tải. được ban hành ngày 20/08/2007 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Chỉ thị 11/2007/CT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 11/2007/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải