Chỉ thị số 53/2007/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007 – 2008
Số/Ký hiệu: 53/2007/CT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 7/9/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 53/2007/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007 – 2008 được ban hành ngày 7/9/2007 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Chỉ thị 53/2007/CT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 53/2007/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo