Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008
Số/Ký hiệu: 20/2007/CT-UBND Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 22/08/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008 được ban hành ngày 22/08/2007 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Chỉ thị 20/2007/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang