Chỉ thị số 07/2007/CT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.
Số/Ký hiệu: 07/2007/CT- BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 30/05/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 07/2007/CT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. được ban hành ngày 30/05/2007 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Chỉ thị 07/2007/CT- BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 07/2007/CT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải