Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
Số/Ký hiệu: 20/2011/CT-UBND Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 31/05/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố được ban hành ngày 31/05/2011 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Chỉ thị 20/2011/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh