Chỉ thị số 17/2007/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước
Số/Ký hiệu: 17/2007/CT-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/07/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 17/2007/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước được ban hành ngày 25/07/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chỉ thị 17/2007/CT-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 17/2007/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ