Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục để dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất
Số/Ký hiệu: 04/2007/CT-UBND Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 24/01/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Nai Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai V/v Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục để dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất được ban hành ngày 24/01/2007 bỏi UBND Tỉnh Đồng Nai


Xem chi tiết Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai