Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 03/2008/CT-UBND Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 7/3/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh được ban hành ngày 7/3/2008 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Chỉ thị 03/2008/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh