Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CPngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý vàbảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 39/2011/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 18/05/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CPngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý vàbảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ban hành ngày 18/05/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 39/2011/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải