Thông tư số 58/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
Số/Ký hiệu: 58/2011/TT- BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 28/11/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 58/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam được ban hành ngày 28/11/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 58/2011/TT- BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 58/2011/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải