Thông tư số 11/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
Số/Ký hiệu: 11/2011/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 28/03/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 11/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không được ban hành ngày 28/03/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 11/2011/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 11/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải