Thông tư số 48/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 48/2011/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 20/07/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 48/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được ban hành ngày 20/07/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 48/2011/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 48/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải