Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị,đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia
Số/Ký hiệu: 05/2011/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 22/02/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị,đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia được ban hành ngày 22/02/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 05/2011/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải