Thông tư số 19/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Số/Ký hiệu: 19/2011/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 19/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay được ban hành ngày 31/03/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 19/2011/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 19/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải