Thông tư số 44/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về trang phục, phù hiệu và biển hiệu của cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng không
Số/Ký hiệu: 44/2011/TT-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 10/6/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 44/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định về trang phục, phù hiệu và biển hiệu của cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng không được ban hành ngày 10/6/2011 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 44/2011/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 44/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải