Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông
Số/Ký hiệu: 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL Người ký: Đỗ Quý Doãn, Hồ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/06/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông được ban hành ngày 19/06/2012 bỏi Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch