Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.
Số/Ký hiệu: 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái, Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 21/12/2011

Ngày có hiệu lực: 05/02/2012

Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. được ban hành ngày 21/12/2011 bỏi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Bộ Tài chính