Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia
Số/Ký hiệu: 01/2013/TT-BVHTTDL Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2/1/2013

Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v Quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia được ban hành ngày 2/1/2013 bỏi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Xem chi tiết Thông tư 01/2013/TT-BVHTTDL tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch