Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Công thương

Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực
Số/Ký hiệu: 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT Người ký: Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 10/10/2012

Ngày có hiệu lực: 26/11/2012

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Công thương Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Công thương V/v Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực được ban hành ngày 10/10/2012 bỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Công thương


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Công thương