Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Số/Ký hiệu: 58/2012/QĐ-TTg Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/12/2012

Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được ban hành ngày 24/12/2012 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 58/2012/QĐ-TTg tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ