Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
Số/Ký hiệu: 51/2012/QĐ-TTg Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 16/11/2012

Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao được ban hành ngày 16/11/2012 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 51/2012/QĐ-TTg tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ