Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ

Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ
Số/Ký hiệu: 01/2012/QĐ-UBND Người ký: Hoàng Dân Mạc
Ngày ban hành: 9/1/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Phú Thọ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ V/v Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ được ban hành ngày 9/1/2012 bỏi UBND Tỉnh Phú Thọ


Xem chi tiết Quyết định 01/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ