Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Yên

Về việc ban hành biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến áp dụng trên địa bàn Tỉnh.
Số/Ký hiệu: 05/2012/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành: 6/3/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Phú Yên Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Yên V/v Về việc ban hành biểu giá dịch vụ xe ra, vào bến áp dụng trên địa bàn Tỉnh. được ban hành ngày 6/3/2012 bỏi UBND Tỉnh Phú Yên


Xem chi tiết Quyết định 05/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Yên