Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 20/2012/QĐ-TTg Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 27/04/2012

Ngày có hiệu lực: 15/06/2012

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 27/04/2012 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 20/2012/QĐ-TTg tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ