Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 23/2012/QĐ-TTg Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/05/2012

Ngày có hiệu lực: 20/07/2012

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn được ban hành ngày 31/05/2012 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 23/2012/QĐ-TTg tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ