Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số/Ký hiệu: 12/2012/QĐ-UBND Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 23/05/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Vĩnh Phúc Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc V/v Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành ngày 23/05/2012 bỏi UBND Tỉnh Vĩnh Phúc


Xem chi tiết Quyết định 12/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc