Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị và điều kiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số/Ký hiệu: 02/2012/QĐ-UBND Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 13/01/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Khánh Hòa Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa V/v Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị và điều kiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành ngày 13/01/2012 bỏi UBND Tỉnh Khánh Hòa


Xem chi tiết Quyết định 02/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa