Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 14/2011/QĐ-UBND Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 8/4/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành ngày 8/4/2011 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 14/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội