Quyết định số 3018/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan du lịch và tàu lưu trú khách du lịch trên vịnh Hạ Long ban hành kèm theo Quyết định số 716/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Số/Ký hiệu: 3018/2011/QĐ-UBND Người ký: Vũ Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 23/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ninh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 3018/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh V/v Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan du lịch và tàu lưu trú khách du lịch trên vịnh Hạ Long ban hành kèm theo Quyết định số 716/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được ban hành ngày 23/09/2011 bỏi UBND Tỉnh Quảng Ninh


Xem chi tiết Quyết định 3018/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 3018/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh