Quyết định số 289/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh

Về viẹc hỗ trợ tiền ăn trưa tại các sơ sở giáo dục mầm noncho trẻ em mẫu giáo năm tuổi có cha mẹ thường trụ tại các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 289/2011/QĐ-UBND Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 26/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ninh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 289/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh V/v Về viẹc hỗ trợ tiền ăn trưa tại các sơ sở giáo dục mầm noncho trẻ em mẫu giáo năm tuổi có cha mẹ thường trụ tại các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 26/01/2011 bỏi UBND Tỉnh Quảng Ninh


Xem chi tiết Quyết định 289/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 289/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh