Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
Số/Ký hiệu: 43/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 9/9/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Thuận Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận V/v Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng được ban hành ngày 9/9/2011 bỏi UBND Tỉnh Ninh Thuận


Xem chi tiết Quyết định 43/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận