Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Số/Ký hiệu: 22/2010/QĐ-UBND Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 29/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính được ban hành ngày 29/10/2010 bỏi UBND Tỉnh Hà Tĩnh


Xem chi tiết Quyết định 22/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh