Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng

Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
Số/Ký hiệu: 17/2010/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 25/05/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lâm Đồng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được ban hành ngày 25/05/2010 bỏi UBND Tỉnh Lâm Đồng


Xem chi tiết Quyết định 17/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng