Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Số/Ký hiệu: 15/2010/QĐ-UBND Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 12/5/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Kiên Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang V/v Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được ban hành ngày 12/5/2010 bỏi UBND Tỉnh Kiên Giang


Xem chi tiết Quyết định 15/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang