Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng

Về việc Ban hành Quy định Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Kơ Ho (có chữ viết) của tỉnh Lâm Đồng
Số/Ký hiệu: 26/2010/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 10/8/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lâm Đồng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v Về việc Ban hành Quy định Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Kơ Ho (có chữ viết) của tỉnh Lâm Đồng được ban hành ngày 10/8/2010 bỏi UBND Tỉnh Lâm Đồng


Xem chi tiết Quyết định 26/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng