Quyết định số 3355/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ

Về việc Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010 – 2015
Số/Ký hiệu: 3355/2010/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Doãn Khánh
Ngày ban hành: 25/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Phú Thọ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 3355/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ V/v Về việc Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010 – 2015 được ban hành ngày 25/10/2010 bỏi UBND Tỉnh Phú Thọ


Xem chi tiết Quyết định 3355/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 3355/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ