Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng

Về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu hút đầu tư về rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng
Số/Ký hiệu: 18/2010/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 1/6/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lâm Đồng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v Về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu hút đầu tư về rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng được ban hành ngày 1/6/2010 bỏi UBND Tỉnh Lâm Đồng


Xem chi tiết Quyết định 18/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng