Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Về việc ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp
Số/Ký hiệu: 32/2010/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 13/08/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Về việc ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp được ban hành ngày 13/08/2010 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 32/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang