Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

V/v ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính
Số/Ký hiệu: 21/2010/QĐ-UBND Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 29/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v V/v ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính được ban hành ngày 29/10/2010 bỏi UBND Tỉnh Hà Tĩnh


Xem chi tiết Quyết định 21/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh