Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang

Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Số/Ký hiệu: 21/2012/QĐ-UBND Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 17/09/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang V/v Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành ngày 17/09/2012 bỏi UBND Tỉnh Tiền Giang


Xem chi tiết Quyết định 21/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang