Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của Trường Đại học Tiền Giang
Số/Ký hiệu: 11/2009/QĐ-UBND Người ký: Phan Văn Hà
Ngày ban hành: 11/5/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang V/v Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của Trường Đại học Tiền Giang được ban hành ngày 11/5/2009 bỏi UBND Tỉnh Tiền Giang


Xem chi tiết Quyết định 11/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang