Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang

Về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Số/Ký hiệu: 16/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 8/6/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang V/v Về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành ngày 8/6/2009 bỏi UBND Tỉnh Tiền Giang


Xem chi tiết Quyết định 16/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang