Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 40/2012/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 23/10/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành ngày 23/10/2012 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 40/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang