Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang

Về việc tạm đình chỉ thực hiện các Quyết định ưu đãi đầu tư của tỉnh Tiền Giang
Số/Ký hiệu: 58/2006/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 31/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang V/v Về việc tạm đình chỉ thực hiện các Quyết định ưu đãi đầu tư của tỉnh Tiền Giang được ban hành ngày 31/10/2006 bỏi UBND Tỉnh Tiền Giang


Xem chi tiết Quyết định 58/2006/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang